Hans adolf brorson egne psalmer og aandelige sange ordnede efter den tidsf lge - найти ufssplo.ru
Каталог самых низких цен на товары (на главную страницу)  

hans adolf brorson egne psalmer og aandelige sange ordnede efter den tidsf lge купить по лучшей цене

Bachelor Thesis from the year 2016 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: A, , language: Norwegian, abstract: Hans Nielsen Hauge og haugianerne er mest kjent for sitt religiøse engasjement, men de siste årene har det blitt mer fokus på også det økonomiske og næringsrelevante aspektet av denne bevegelsen. Denne oppgavens problemstilling tar for seg hva som var motivasjonen for Hans Nielsen Hauge og de første haugianerne sitt engasjement i næringslivet. I tillegg omfatter problemstillingen hvordan de finansierte og organiserte egne virksomheter. Den bygger i stor grad på sekundærlitteratur som kildemateriale sammen med relevant moderne teori, som kan hjelpe oss å forstå og analysere problemstillingen.Oppgaven kan med stor sikkerhet fastslå at både Hauge og haugianerne i hans samtid hadde et religiøst betinget fundament for sitt engasjementet innenfor næringsvirksomhet. Motivasjonen bar preg av en kallsbevissthet til Gud, som resulterte i omsorg ovenfor for medmenneskene. Virksomhetsengasjement gjennom investeringer i industrier som fostret arbeidsplasser ble en følge av denne omsorgen. Oppgaven peker på at den nevnte motivasjonsfaktoren kan knyttes inn mot finansiering og organisering av egne virksomheter. Virksomhetene skulle ikke bare være gagn for eierne, men gjennom handel og entreprenørskap kunne den komme til nytte for dens neste og medmenneske. Gjennom å starte en bevegelse, med omfattende kommunikasjonsnett og sterk tillitt, dannet han en lan...
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Лучший Случаный продукт:

Что искали на сайте

Похожие товары